Vatten & Avlopp

Nu har nästa steg mot vatten och spol-toa i hamnen tagits.

Den 8/1 borrade Jonssons brunnsborrning för vatten, det borrades 76 meter i 45 graders vinkel för att minska risken för saltvatteninträngning. Provtagning på vattnet återstår.

Nästa steg är att gräva för sluten avloppstank och grunden till pump/toahuset.