Toa-tömning

2015 infördes ett förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är k-märkta. Mer info »

Tömningsstation

Hamnens tömningsstation finns på Myggenäs Marina och är placerad på en separat brygga utanför brygga G.