Tidsplanering 2018

Lördag 21 april kl 10-13, allmän arbetsdag o bomiläggning. Fika direkt efter.
Lördag 5 maj kl 09.00 allmän krandag för sjösättning
Lördag 22 september kl 09.00 allmän krandag för upptagning
Lördag 6 oktober kl 10-13, allmän arbetsdag och bomupptagning. Fika direkt efter.

Ordningsregler för hamnen »