Styrelsen

IMG_3892Orförande     
Ansvararsområden:
Lars Johansson
lars.valdemar@me.com
0709-46 10 14
sekreterareSekreterare
Ansvarsområden:
Kim Larsson
kim.larsson@hotmail.com
0739-99 94 26
MonaKassör
Ansvarsområden:
Mona Overland Andersson
overland1953@gmail.com
0767-84 84 22
IMG_3908Suppleant
Ansvarsområden: Markområde
Anette Sköld
skoldanette@telia.com
0702-06 37 54
IMG_3896Ledamot
Ansvarsområden: Bryggor och bommar
Thomas Olsson
thomas.olsson.romelanda@hotmail.com
0709-36 27 25
IMG_3903Ledamot
Ansvarsområden: Hamnhuset
Lars Eriksson
laerla6@gmail.com
0764-03 44 30
Carl-LinusSuppleant
Ansvarsområden: Kranen
Carl-Linus Dahlberg
carllinusd@gmail.com
0722-26 54 16
IMG_3911Hamnkapten
Ansvarsområden:
Börje Wermstedt
wermstedt@hotmail.com
0707-29 33 19
sekreterareLedamot
Ansvarsområden:
Christer Bengtsson
christer.bengtsson@ale.se
0706-32 00 86