Sjösättning

Sjösättning med hamnkran

Lördagen den 9:e maj kl 10:00
Många båtar skall sjösättas. Kontrollera att alla hjul på vagnarna har tillräckligt med luft. Kompressor finns i hamnhuset.

Flytta båten så fort som möjligt från kajen till respektive båtplats.

Sjösättning med kranbil

Fredagen den 15:e maj klockan 12:00
Vid mastning med mobilkran skall masten vara förberedd och placerad vid kajkanten.

Kostnaden för sjösättning med mobilkran betalas av båtägaren direkt till kranförare Göran Hermansson.

Hamnkapten