Sjösättning med mobilkran 2018

Sjösättning med kranbil

måndag 14 maj klockan 07:00

Sjösättning med mobilkran är i första hand avsedd för båtägare som saknar båtvagn/kärra.
Kostnaden betalas av båtägaren direkt till ägaren av mobilkranen. (Göran)

Transport av vagga, pallningar etc, till planen vid
bommen, bekostas av båtägaren.