Ordningsregler

Ordningsregler för hamnen:

 • Vid kranlyft gäller att båtägaren ensam ansvarar för lyft och eventuella följder. Kranen ärbesiktigad för lyft av max 6000 kg.  Båtägaren ska ha sin båt försäkrad då hamnens försäkring ej gäller för lyft. Avgift 800 kr för lyft utanför allmänna krandagar till föreningen.
 • Föreningens båtkärra får disponeras av medlemmarna för kortare transporter inom Askerön och får inte blockeras. Användande av sjösättningsramp debiteras 100 kr för externa.
 • Låsning av vägbommen skall alltid ske både vid in- och utpassering. Detta för att förhindra obehöriga att få tillträde till hamnområdet.
 • Det kan vara bra för hamnkapten o styrelse att kunna nå båtägarna snabbt om något skulle hända din båt, ange därför på blanketten samtliga telefonnummer där vi kan nå dig.
 • Föreningen har alltid rätt att flytta en båt om det skulle erfordras för säkerheten.
 • Vid sjösättning/upptagning ska båtägaren ha allt förberett för flytt av båtvagn till mastkran och efter sjösättning ska material städas undan av båtägaren.
 • Efter upptagning av båten ansvarar resp. båtplatsinnehavare för att flottörerna på bommarna skrapas rena.
 • Båtar ska vara upptagna senast 1:a november. Båtar som ligger i efter detta datum kräver godkännande av styrelsen.
 • Elström från hamnen får inte kontinuerligt anslutas i båtar utan anmälan till styrelsen
 • Dämpare ska användas på tampar för att minimera slitage på bommar och bryggor.
 • Skräp/sopor från båtar och vid användande av altanen ska var och en ta med sig från hamnen.
 • Medlemmar och externa hyresgäster uppmanas att ta del av information som finns på anslagstavlan under altanen vid hamnhuset.
 • Medlemmarna är också skyldiga meddela sekreteraren i styrelsen vid ändring av hemadress eller om fastigheten byter ägare. Medlemskapet följer fastigheten. Meddela också aktuell e-post adress!