Sjösättning 2017

Sjösättning med hamnkran

lördag,  6 maj kl 10:00
Många båtar skall sjösättas. Kontrollera att alla hjul på vagnarna har tillräckligt med luft. Kompressor finns i hamnhuset.

Flytta båten så fort som möjligt från kajen till respektive båtplats.

Sjösättning med kranbil

söndag, 21 maj klockan 08:00

Vid mastning med mobilkran skall masten vara förberedd och placerad vid kajkanten.

Kostnaden för sjösättning med mobilkran betalas av båtägaren direkt till kranföraren

/Hamnkapten

Hummerpremiär

Hummerpremiär den 26 september – är du en av dem som ska fiska?

Tycker du det är viktigt att hummer och fisk mår bra och kan växa till? Då kan du enkelt göra en insats för ett bra fiske: fyll i fångster och bifångster på 8fiskedagbok.se så stöder du forskningen om hummer och fiskbestånd i ditt närområde. Läs mer om 8-fjordar och hur du kan hjälpa till på vår webblänk nedan. Just nu behöver vi särskilt resultat från dig som fiskar i innerfjordarna mellan Tjörnbron och Marstrand. Kan du tänka dig att vara till extra stöd genom att fylla i resultat på pappersblankett? Hör i så fall av dig direkt till oss, via vår facebooksida eller e-post: sara.ejvegard@stenungsund.se

http://www.8fjordar.se/fiske/fiska-nar-var-och-hur/fiske/hummerfiske

Båtupptagning 2016

Med hamnens kran
Lördagen den 24 september kl. 10:00

Den här lördagen ingår kostnaden för upptagning med hamnens kran i hamnavgiften. Övriga dagar debiteras en kranavgift.

  • Kontrollera båtvagnarna och att alla däck är hela och har tillräckligt med luft.
  • Märk alla båtvagnar/kärror med namn och telefonnummer.

Med mobilkran
Måndagen den 19 september klockan 08:00

Kostnaden för upptagning med mobilkran betalas direkt av båtägaren till kranägaren (Göran).

Upptagning med mobilkran är i första hand avsedd för båtägare som saknar båtvagn/kärra.

 

/Börje
0707-293319

 

Bryggdag & sjösättning 2016

Välkommen till en ny båtsäsong på Lilla Askerön, 2016

Lördag 16 april kl 10-13 – gemensam allmän arbetsdag o bomiläggning inkl. fika.

Lördag 14 maj kl 10 – allmän krandag för sjösättning

Lördag 16 juli kl 17  – sommarstämma med efterföljande GRILLKVÄLL i hamnen.

Lördag 24 september kl 10 – allmän krandag för upptagning

Lördag 8 oktober kl 10-13 – allmän arbetsdag och bomupptagning inkl. fika.

Vänligen ta del av hamnens ORDNINGSREGLER »

båtplatser 2016

Vill du ha kvar din båtplats 2016?

Från och med nästa år kommer nya datoriserade rutiner att införas vid fördelning av hamnens båtplatser. Vårt dataregister behöver därför kompletteras och justeras. Så alla som önskar båtplats sommaren 2016 och inte redan ansökt (via mail eller blankett),  vänligen skicka senast 15 mars 2016 in formuläret “Ansökan om båtplats” som finns under fliken “Hamninfo” eller klicka här »

Börje
Hamnkapten

Båtupptagning 2015

Med hamnkran
Lördagen den 26 september kl. 10:00
Kontrollera att alla hjul på vagnarna har tillräckligt med luft.

Med mobilkran
Fredagen den 18 september klockan 13:00

Obs! Upptagning med mobilkran är 14 dagar före ordinarie krandag.
Kostnaden för upptagning med mobilkran betalas direkt av båtägaren till kranföraren.

(Använd inte rampen på båtupptagningsdagarna)

Arbetsdag
Lördagen den 10 oktober kl. 10:00

OBS! Efter 1 november får inga båtar ligga vid hamnens båtplatser.

/Styrelsen