Information Ramp

Information Ramp

Av miljöskäl får endast båtar med båtplats i hamnen eller båtägare från Lilla Askerön eller Östra Näs Hamnförening använda rampen.

För mer information, kontakta vår hamnkapten.

/Styrelsen

Båtar, vagnar och kärror

Båtar, vagnar och kärror

Inga båtar får stå uppställda mer än två år i följd på hamnföreningens område. Gäller from i år 2018. Båtar som är uppställda i år måste vara borttagna våren 2020.

Inför arbetet med det nya pumphuset måste  hamnplanen vara helt tom. Maststället skall flyttas och marken iordningställas. Båtar placeras enligt anvisning av hamnkapten.

Området mot skogen vid hamnhuset skall vara fritt från vagnar och kärror. Dessa skall placeras på gräsplanen vid infarten.

/Styrelsen

Sjösättning med mobilkran 2018

Sjösättning med kranbil

måndag 14 maj klockan 07:00

Sjösättning med mobilkran är i första hand avsedd för båtägare som saknar båtvagn/kärra.
Kostnaden betalas av båtägaren direkt till ägaren av mobilkranen. (Göran)

Transport av vagga, pallningar etc, till planen vid
bommen, bekostas av båtägaren.

Vatten & Avlopp

Nu har nästa steg mot vatten och spol-toa i hamnen tagits.

Den 8/1 borrade Jonssons brunnsborrning för vatten, det borrades 76 meter i 45 graders vinkel för att minska risken för saltvatteninträngning. Provtagning på vattnet återstår.

Nästa steg är att gräva för sluten avloppstank och grunden till pump/toahuset.

Båtupptagning 2017

Med hamnens kran
Lördagen den 23 september kl. 10:00

Den här lördagen ingår kostnaden för upptagning med hamnens kran i hamnavgiften. Övriga dagar debiteras en kranavgift.

  • Kontrollera båtvagnarna och att alla däck är hela och har tillräckligt med luft.
  • Märk alla båtvagnar/kärror med namn och telefonnummer.

Med mobilkran
Torsdagen den 14 september klockan 07:00

Kostnaden för upptagning med mobilkran betalas direkt av båtägaren till kranägaren (Göran). Upptagning med mobilkran är i första hand avsedd för båtägare som saknar båtvagn/kärra.

Om ni ska ta upp båten med mobilkran, kontakta Börje.

/Börje
0707-293319

Sjösättning 2017

Sjösättning med hamnkran

lördag,  6 maj kl 10:00
Många båtar skall sjösättas. Kontrollera att alla hjul på vagnarna har tillräckligt med luft. Kompressor finns i hamnhuset.

Flytta båten så fort som möjligt från kajen till respektive båtplats.

Sjösättning med kranbil

söndag, 21 maj klockan 08:00

Vid mastning med mobilkran skall masten vara förberedd och placerad vid kajkanten.

Kostnaden för sjösättning med mobilkran betalas av båtägaren direkt till kranföraren

/Hamnkapten