Vatten & Avlopp

Nu har nästa steg mot vatten och spol-toa i hamnen tagits.

Den 8/1 borrade Jonssons brunnsborrning för vatten, det borrades 76 meter i 45 graders vinkel för att minska risken för saltvatteninträngning. Provtagning på vattnet återstår.

Nästa steg är att gräva för sluten avloppstank och grunden till pump/toahuset.

Båtupptagning 2017

Med hamnens kran
Lördagen den 23 september kl. 10:00

Den här lördagen ingår kostnaden för upptagning med hamnens kran i hamnavgiften. Övriga dagar debiteras en kranavgift.

  • Kontrollera båtvagnarna och att alla däck är hela och har tillräckligt med luft.
  • Märk alla båtvagnar/kärror med namn och telefonnummer.

Med mobilkran
Torsdagen den 14 september klockan 07:00

Kostnaden för upptagning med mobilkran betalas direkt av båtägaren till kranägaren (Göran). Upptagning med mobilkran är i första hand avsedd för båtägare som saknar båtvagn/kärra.

Om ni ska ta upp båten med mobilkran, kontakta Börje.

/Börje
0707-293319

Sjösättning 2017

Sjösättning med hamnkran

lördag,  6 maj kl 10:00
Många båtar skall sjösättas. Kontrollera att alla hjul på vagnarna har tillräckligt med luft. Kompressor finns i hamnhuset.

Flytta båten så fort som möjligt från kajen till respektive båtplats.

Sjösättning med kranbil

söndag, 21 maj klockan 08:00

Vid mastning med mobilkran skall masten vara förberedd och placerad vid kajkanten.

Kostnaden för sjösättning med mobilkran betalas av båtägaren direkt till kranföraren

/Hamnkapten

Hummerpremiär

Hummerpremiär den 26 september – är du en av dem som ska fiska?

Tycker du det är viktigt att hummer och fisk mår bra och kan växa till? Då kan du enkelt göra en insats för ett bra fiske: fyll i fångster och bifångster på 8fiskedagbok.se så stöder du forskningen om hummer och fiskbestånd i ditt närområde. Läs mer om 8-fjordar och hur du kan hjälpa till på vår webblänk nedan. Just nu behöver vi särskilt resultat från dig som fiskar i innerfjordarna mellan Tjörnbron och Marstrand. Kan du tänka dig att vara till extra stöd genom att fylla i resultat på pappersblankett? Hör i så fall av dig direkt till oss, via vår facebooksida eller e-post: sara.ejvegard@stenungsund.se

http://www.8fjordar.se/fiske/fiska-nar-var-och-hur/fiske/hummerfiske

Båtupptagning 2016

Med hamnens kran
Lördagen den 24 september kl. 10:00

Den här lördagen ingår kostnaden för upptagning med hamnens kran i hamnavgiften. Övriga dagar debiteras en kranavgift.

  • Kontrollera båtvagnarna och att alla däck är hela och har tillräckligt med luft.
  • Märk alla båtvagnar/kärror med namn och telefonnummer.

Med mobilkran
Måndagen den 19 september klockan 08:00

Kostnaden för upptagning med mobilkran betalas direkt av båtägaren till kranägaren (Göran).

Upptagning med mobilkran är i första hand avsedd för båtägare som saknar båtvagn/kärra.

 

/Börje
0707-293319