Datum 2021

Aktivitet Datum Tid
Årsstämma i digital form       27 mars 10:00
Arbetsdag 24 april 10:00
Krandag sjösättning 8 maj 09:00
Kranbilssjösättning 15 maj 09:00
Sommarstämma (Med grillning om Corona tillåter) 14 augusti 17:00
Kranbilsupptagning 25 september 09:00
Krandag upptagning 2 oktober 09:00
Arbetsdag 16 oktober 10:00

Covid-19 Håll avstånd!

!!!OBS HÅLL AVSTÅND TILL VARANDRA OBS!!!

Vänligen respektera varandra och håll avstånd med god distans till alla som rör sig i hamnen.

Det finns flera i riskgrupp bland dem som rör sej i hamnen så låt dem få vårrusta och greja med sina båtar ifred.

Tänk på er handhygien när ni nyttjar toalett och övriga gemensamma föremål.

Vi hoppas vi att alla får vara med om ytterligare en härlig säsong på ön.

!!!OBS HÅLL AVSTÅND TILL VARANDRA OBS!!!

Vh

Hamnkapten

Årsmöte flyttat till hösten

!!!OBS Viktigt meddelande! OBS Inget årsmöte i hamnen i vår! OBS!!!

Som man kanske förstår så blir det inget årsmöte i vår för Bönekullens hamnförening. Alla rekommendationer går ut på att man inte skall ha möten av detta slag under pågående Coronapandemi. Årsmötet kommer i stället att hållas till hösten.

Styrelsen, som tidigare är vald, sitter kvar tills nytt årsmöte kan hållas. Under tiden fungerar styrelsen som en interimsstyrelse och kommer endast att fatta löpande beslut samt om avgifter. Medlemmarna kommer att hållas underrättade om beslut som fattas genom vår hemsida, samt genom faktura på avgifter, som inom kort kommer att skickas ut.

Än så länge gäller tidpunkten för arbetsdag och för sommarstämman med åtföljande grillfest.

Med vänlig hälsning

Styrelsen för Ångbåtsbryggan Bönekullen Samfällighetsförening

!!OBS Viktigt meddelande! OBS Inget årsmöte i hamnen i vår! OBS!!

Datum 2020

Årsstämma

Allmän arbetsdag

Allmän krandag

Sjösättning med kranbil

Sommarstämma

Båtupptagning med kranbil

Allmän krandag

Allmän arbetsdag

Flyttat till hösten pga Covid-19

2 maj kl 10-12

9 maj kl 09.00  för sjösättning med hamnkranen

16 maj kl 08:00 (betalas av resp. båtägare, kranbilen tar kort)

18 juli kl 17:00-18:00, därefter gemensam grillning

19 september 08:00 (betalas av resp. båtägare, kranbilen tar kort)

26 september kl 09.00  för upptagning med hamnkranen

10 oktober kl 10-12

datum 2019

23 mars kl 10.00 – Årsstämma: plats: Klubbstugan Säckebäck

Lördag 27 april kl 10-13, allmän arbetsdag o bomiläggning. Fika direkt efter.

Lördag 11 maj kl 09.00 allmän krandag för sjösättning

Lördag 21 september kl 09.00 allmän krandag för upptagning

Lördag 5 oktober kl 10-13, allmän arbetsdag och bomupptagning. Fika direkt efter.

Båtupptagning 2018

Med hamnens kran
Lördagen den 22 september kl. 09:00

Den här lördagen ingår kostnaden för upptagning med hamnens kran i hamnavgiften. Övriga dagar debiteras en kranavgift.

  • Kontrollera båtvagn och att alla däck är hela och har tillräckligt med luft.
  • Märk båtvagn/kärra med namn och telefonnummer.

Med mobilkran
Måndagen den 17 september klockan 07:00

  • Kostnaden för upptagning med mobilkran betalas direkt av båtägaren till kranägaren (Göran).
  • Märk båtvagn/kärra med namn och telefonnummer

Upptagning med mobilkran är i första hand avsedd för båtägare som saknar båtvagn/kärra.

/Börje
0707-293319