datum 2019

23 mars kl 10.00 – Årsstämma: plats: Klubbstugan Säckebäck

Lördag 27 april kl 10-13, allmän arbetsdag o bomiläggning. Fika direkt efter.

Lördag 11 maj kl 09.00 allmän krandag för sjösättning

Lördag 21 september kl 09.00 allmän krandag för upptagning

Lördag 5 oktober kl 10-13, allmän arbetsdag och bomupptagning. Fika direkt efter.

Båtupptagning 2018

Med hamnens kran
Lördagen den 22 september kl. 09:00

Den här lördagen ingår kostnaden för upptagning med hamnens kran i hamnavgiften. Övriga dagar debiteras en kranavgift.

  • Kontrollera båtvagn och att alla däck är hela och har tillräckligt med luft.
  • Märk båtvagn/kärra med namn och telefonnummer.

Med mobilkran
Måndagen den 17 september klockan 07:00

  • Kostnaden för upptagning med mobilkran betalas direkt av båtägaren till kranägaren (Göran).
  • Märk båtvagn/kärra med namn och telefonnummer

Upptagning med mobilkran är i första hand avsedd för båtägare som saknar båtvagn/kärra.

/Börje
0707-293319

pumphuset

Peter van der Poel har  grävt ner avloppstanken och gjutit grunden. Idag 12/7 påbörjades stomresningen och fasadbrädor har målats. Takreglarna och glespanel för innertak hann vi också med idag.

Information Ramp

Information Ramp

Av miljöskäl får endast båtar med båtplats i hamnen eller båtägare från Lilla Askerön eller Östra Näs Hamnförening använda rampen.

För mer information, kontakta vår hamnkapten.

/Styrelsen

Båtar, vagnar och kärror

Båtar, vagnar och kärror

Inga båtar får stå uppställda mer än två år i följd på hamnföreningens område. Gäller from i år 2018. Båtar som är uppställda i år måste vara borttagna våren 2020.

Inför arbetet med det nya pumphuset måste  hamnplanen vara helt tom. Maststället skall flyttas och marken iordningställas. Båtar placeras enligt anvisning av hamnkapten.

Området mot skogen vid hamnhuset skall vara fritt från vagnar och kärror. Dessa skall placeras på gräsplanen vid infarten.

/Styrelsen

Sjösättning med mobilkran 2018

Sjösättning med kranbil

måndag 14 maj klockan 07:00

Sjösättning med mobilkran är i första hand avsedd för båtägare som saknar båtvagn/kärra.
Kostnaden betalas av båtägaren direkt till ägaren av mobilkranen. (Göran)

Transport av vagga, pallningar etc, till planen vid
bommen, bekostas av båtägaren.