Inbjudan till Sommarstämma och grillkväll den 22 juli

Stämman börjar kl.17.00 vid Hamnhuset. Styrelsen informerar om hamnens verksamhet samtidigt som det är fritt att ta upp nya frågor.

GRILLKVÄLL kl.18.00 på berget vid kranen Medtag mat och dryck. Grillar och kol finns i hamnen.

Medlemmar och vänner är varmt välkomna!

/Styrelsen