Glykolhantering

Etylenglykol, vanligen kallad glykol, används huvudsakligen i motorer för att förhindra frysning och korrosion. En glykolblandning med 50 % vatten har en fryspunkt på ca -40º.

Glykolen är mycket giftig för människor och djur. Undvik att spilla glykol på marken! Speciellt hundar och katter tycker om att slicka i sig den söta glykolen. Ökad törst är ett av de första tecknen på förgiftning liksom kräkning och yrsel. När man misstänker förgiftning är det viktigt att omedelbart söka hjälp med behandling.

Utombordare

Inombordare med drev
Inombordare med S-drev eller axel