Glykolhantering

Etylenglykol, vanligen kallad glykol, används huvudsakligen i motorer för att förhindra frysning och korrosion. En glykolblandning med 50 % vatten har en fryspunkt på ca -40º.

Glykolen är mycket giftig för människor och djur. Undvik att spilla glykol på marken! Speciellt hundar och katter tycker om att slicka i sig den söta glykolen. Ökad törst är ett av de första tecknen på förgiftning liksom kräkning och yrsel. När man misstänker förgiftning är det viktigt att omedelbart söka hjälp med behandling.

Utombordare

Utombordare kyls vanligtvis direkt med havsvatten. Vid vinterförvaring är det därför viktigt att, i första hand, få bort alla saltavlagringar i motorn.

spolmuff1) Koppla en spolmuff till en trädgårdsslang och trä den sedan över kylvattenintagen på motorn

2) Starta motorn och låt den gå på tomgång i 10 minuter så att termostaten öppnar.

Små motorer kan placeras med nederdelen nedsänkt i ett kärl med sötvatten. Vatten som saknar glykol, kan släppas direkt ut på marken.

Låt motorn stå upprätt så att allt vatten i motorn dräneras. Mer info »

Inombordare med drev

För att förhindra glykolspill vid vinterkonservering, har hamnen inköpt en “lunga” för att uppsamla glykolvattnet. Lungan är av blå plast och finns i hamnhuset.

Innan motorn behandlas med glykolvatten bör den köras med sötvatten för att få bort allt salt.

1) Demontera propellern

OBS! Koppla aldrig motorn till slang med tryck! Vattnet kan komma in i cylindrarna via avgaskröken.

2) Det finns två alternativ för behandling, beroende på om motorn är försedd med sjövattenfilter eller ej.

Alt 1 med sjövattenfilter

 1. Demontera filtrets lock och filtreringssats.
 2. Häll sötvatten direkt i filterbehållaren utan att starta motorn. Vattnet ska nu rinna genom drevet för att få bort salt i slangar och drev. Vattnet kan släppas ut direkt på marken. Fortsätt att fylla filterbehållaren med sötvatten och starta motorn. Kör igenom ca 10 liter vatten. Stanna motorn.
 3. Placera lungan under drevet och fixera den med remmarna. Obs! Placera lungan så långt fram, att den nu kommer under båten några centimeter. Drevet måste vara nedsänkt.
 4. Häll därefter, med motorn igång, glykolblandat vatten i behållaren, ca 5-10 liter. Stanna motorn när glykolvattnet är slut.
 5. Lossa försiktigt lungan och kör upp drevet.
 6. Dränera lungan till dunk. Glykolvattnet kan återanvändas nästa år.

Alt 2 utan sjövattenfilter

 1. Placera kylvattenslangen i en hink med sötvatten, ca 10 liter. Starta motorn och stoppa den när vattnet i hinken är slut. Vattnet som saknar glykol kan släppas direkt ut på marken.
 2. Placera lungan under drevet och fixera den med remmarna. OBS! Placera lungan så långt fram att den går under båten några centimeter. Drevet måste vara nedsänkt.
 3. Fyll hinken med glykolblandat vatten (50/50).
 4. Starta motorn och stoppa den när glykolvattnet är slut.
 5. Lossa lungan försiktigt och kör upp drevet.
 6. Dränera lungan till dunk. Glykolvattnet kan återanvändas nästa år.

Det finns ett tredje alternativ med spolmuff. Med spolmuffen är det lätt att köra igenom sötvatten och glykolvatten i båda alternativen.spolmuff2

 1. Koppla spolmuffen till dunk (Biltema har passande 10-20 litersdunk med kran). Dunken placeras på däck. Spolmuffen placeras vid vattenintaget på drevet.
 2. Öppna kranen. Kör först inom sötvatten, därefter glykolvatten. Lungan ska vara placerad under drevet när glykolvattnet körs igenom systemet.
Inombordare med S-drev eller axel

Innan behandling med glykolvatten, bör motorn köras med rent vatten för att få bort saltet i motorn.

 1. Lossa kylvattenslangen och placera den i änden i en hink med rent vatten
 2. Starta motorn och stoppa den när vattnet i hinken är slut.
  OBS! Koppla aldrig motorn till en slang med tryck. Vattnet kan komma in i cylindrarna via avgaskröken.
  Det rena vattnet, som saknar glykol, kan släppas ut direkt på marken. Motorn behöver inte köras varm och den har värmeväxlare. Saknar den värmeväxlare måste den varmköras till termostaten har öppnat (ca 10 min)
 3. Fyll på hinken med glykolvatten (50/50).
 4. Montera hink vid avgasröret för att samla upp glykolvattnet.
 5. Starta motorn och stoppa den när glykolvattnet är slut.
 6. Spara glykolvattnet till nästa år.