Datum 2020

Årsstämma

Allmän arbetsdag

Allmän krandag

Sjösättning med kranbil

Sommarstämma

Båtupptagning med kranbil

Allmän krandag

Allmän arbetsdag

Flyttat till hösten pga Covid-19

2 maj kl 10-12

9 maj kl 09.00  för sjösättning med hamnkranen

16 maj kl 08:00 (betalas av resp. båtägare, kranbilen tar kort)

18 juli kl 17:00-18:00, därefter gemensam grillning

19 september 08:00 (betalas av resp. båtägare, kranbilen tar kort)

26 september kl 09.00  för upptagning med hamnkranen

10 oktober kl 10-12