Category: Okategoriserade

datum 2019

23 mars kl 10.00 – Årsstämma: plats: Klubbstugan Säckebäck Lördag 27 april kl 10-13, allmän arbetsdag o bomiläggning. Fika direkt efter. Lördag 11 maj kl 09.00 allmän krandag för sjösättning Lördag 21 september kl 09.00 allmän krandag för upptagning Lördag 5 oktober kl 10-13, allmän arbetsdag och bomupptagning. Fika direkt efter.

Båtupptagning 2018

Med hamnens kran Lördagen den 22 september kl. 09:00 Den här lördagen ingår kostnaden för upptagning med hamnens kran i hamnavgiften. Övriga dagar debiteras en kranavgift. Kontrollera båtvagn och att alla däck är hela och har tillräckligt med luft. Märk båtvagn/kärra med namn och telefonnummer. Med mobilkran Måndagen den 17 september klockan 07:00 Kostnaden för […]

pumphuset

Peter van der Poel har  grävt ner avloppstanken och gjutit grunden. Idag 12/7 påbörjades stomresningen och fasadbrädor har målats. Takreglarna och glespanel för innertak hann vi också med idag.

Information Ramp

Information Ramp Av miljöskäl får endast båtar med båtplats i hamnen eller båtägare från Lilla Askerön eller Östra Näs Hamnförening använda rampen. För mer information, kontakta vår hamnkapten. /Styrelsen

Båtar, vagnar och kärror

Båtar, vagnar och kärror Inga båtar får stå uppställda mer än två år i följd på hamnföreningens område. Gäller from i år 2018. Båtar som är uppställda i år måste vara borttagna våren 2020. Inför arbetet med det nya pumphuset måste  hamnplanen vara helt tom. Maststället skall flyttas och marken iordningställas. Båtar placeras enligt anvisning […]

Sjösättning med mobilkran 2018

Sjösättning med kranbil måndag 14 maj klockan 07:00 Sjösättning med mobilkran är i första hand avsedd för båtägare som saknar båtvagn/kärra. Kostnaden betalas av båtägaren direkt till ägaren av mobilkranen. (Göran) Transport av vagga, pallningar etc, till planen vid bommen, bekostas av båtägaren.

Tidsplanering 2018

Lördag 21 april kl 10-13, allmän arbetsdag o bomiläggning. Fika direkt efter. Lördag 5 maj kl 09.00 allmän krandag för sjösättning Lördag 22 september kl 09.00 allmän krandag för upptagning Lördag 6 oktober kl 10-13, allmän arbetsdag och bomupptagning. Fika direkt efter. Ordningsregler för hamnen »

Information från styrelsen

Kallelse årsstämma 2018 (lördagen 30 mars kl 10:00) » Till medlemmar i Bönekullens samfällighetsförening » Budget 2018 » Avgifter 2018 » Verksamhetsberättelse 2017 » Resultat- och balansräkning 2017 » Blankett för anmälan om båtplats »