Båtupptagning 2018

Med hamnens kran
Lördagen den 22 september kl. 09:00

Den här lördagen ingår kostnaden för upptagning med hamnens kran i hamnavgiften. Övriga dagar debiteras en kranavgift.

  • Kontrollera båtvagn och att alla däck är hela och har tillräckligt med luft.
  • Märk båtvagn/kärra med namn och telefonnummer.

Med mobilkran
Måndagen den 17 september klockan 07:00

  • Kostnaden för upptagning med mobilkran betalas direkt av båtägaren till kranägaren (Göran).
  • Märk båtvagn/kärra med namn och telefonnummer

Upptagning med mobilkran är i första hand avsedd för båtägare som saknar båtvagn/kärra.

/Börje
0707-293319