Båtupptagning 2016

Med hamnens kran
Lördagen den 24 september kl. 10:00

Den här lördagen ingår kostnaden för upptagning med hamnens kran i hamnavgiften. Övriga dagar debiteras en kranavgift.

  • Kontrollera båtvagnarna och att alla däck är hela och har tillräckligt med luft.
  • Märk alla båtvagnar/kärror med namn och telefonnummer.

Med mobilkran
Måndagen den 19 september klockan 08:00

Kostnaden för upptagning med mobilkran betalas direkt av båtägaren till kranägaren (Göran).

Upptagning med mobilkran är i första hand avsedd för båtägare som saknar båtvagn/kärra.

 

/Börje
0707-293319