Båtupptagning 2015

Med hamnkran
Lördagen den 26 september kl. 10:00
Kontrollera att alla hjul på vagnarna har tillräckligt med luft.

Med mobilkran
Fredagen den 18 september klockan 13:00

Obs! Upptagning med mobilkran är 14 dagar före ordinarie krandag.
Kostnaden för upptagning med mobilkran betalas direkt av båtägaren till kranföraren.

(Använd inte rampen på båtupptagningsdagarna)

Arbetsdag
Lördagen den 10 oktober kl. 10:00

OBS! Efter 1 november får inga båtar ligga vid hamnens båtplatser.

/Styrelsen