Båtar, vagnar och kärror

Båtar, vagnar och kärror

Inga båtar får stå uppställda mer än två år i följd på hamnföreningens område. Gäller from i år 2018. Båtar som är uppställda i år måste vara borttagna våren 2020.

Inför arbetet med det nya pumphuset måste  hamnplanen vara helt tom. Maststället skall flyttas och marken iordningställas. Båtar placeras enligt anvisning av hamnkapten.

Området mot skogen vid hamnhuset skall vara fritt från vagnar och kärror. Dessa skall placeras på gräsplanen vid infarten.

/Styrelsen