Årsmöte flyttat till hösten

!!!OBS Viktigt meddelande! OBS Inget årsmöte i hamnen i vår! OBS!!!

Som man kanske förstår så blir det inget årsmöte i vår för Bönekullens hamnförening. Alla rekommendationer går ut på att man inte skall ha möten av detta slag under pågående Coronapandemi. Årsmötet kommer i stället att hållas till hösten.

Styrelsen, som tidigare är vald, sitter kvar tills nytt årsmöte kan hållas. Under tiden fungerar styrelsen som en interimsstyrelse och kommer endast att fatta löpande beslut samt om avgifter. Medlemmarna kommer att hållas underrättade om beslut som fattas genom vår hemsida, samt genom faktura på avgifter, som inom kort kommer att skickas ut.

Än så länge gäller tidpunkten för arbetsdag och för sommarstämman med åtföljande grillfest.

Med vänlig hälsning

Styrelsen för Ångbåtsbryggan Bönekullen Samfällighetsförening

!!OBS Viktigt meddelande! OBS Inget årsmöte i hamnen i vår! OBS!!