Arbetsdag hösten 2017

Arbetsdagen är lördagen den 7 oktober kl 10-13

OBS! Efter 1 november får inga båtar ligga vid bryggorna utan särskilt tillstånd.