Hem

Bönekullens småbåtshamn – Lilla Askerön

Bönekullen-Ångbåtsbryggans hamnförening är en samfällighetsförening med 93 medlemmar som utgörs av fastigheter på Lilla Askerön. Hamnkapten ansvarar för daglig tillsyn och fördelning av båtplatser.

Kranen lyfter 6 ton och en ramp finns för mindre båtar. Kranlyft görs i samband med båtsättningsdag och båtupptagningsdag. Efter överenskommelse kan det ske vid annan dag och då utgår en avgift. El finns vid kranen och hamnhuset. Vi har inga fasta gästplatser men båtgäster kan, efter överenskommelse med hamnkaptenen, låna/hyra ledig plats.

För att undvika stölder i hamnen har vi numera båtsamverkan med andra hamnar och polisen.

Bad är tillåtet vid vågbrytaren där badstege finns.

VIKTIGT ang. Covid-19 »


  Traktorförare Bönekullens småbåtshamn
Hamnkapten        
Fredrik Möller  
0707-86 82 07
Kranansvarig
Carl-Linus Dahlberg
0722-26 54 16
Traktorförare
Jan-Olof Hagström

0706-77 24 43

Övriga kranförare:
Fredrik Möller 0707-868207 | Bert-Inge Nordberg 070-5090898 | Kristoffer Grönstedt 0730-565390


Insegling till hamnen
Enslinje (60°) med vita tavlor samt röda bojar på babords sida.  Djupet i rännan vid normalt vattenstånd är 1,7-1,8 meter. Se även mätsticka vid mastkran.

Adress till föreningen
Bönekullen-Ångbåtsbryggans Samfällighetsförening
c/o Christer Bengtsson
Lilla skogslöckevägen 3
472 98 Askerön

Bankgiro: 442-5187

Lilla Askerön Logga